E Vitamini (Vitamine E)

Yağda eriyen vitaminlerden biridir. Sekiz doğal formu mevcuttur. Bunlar bitkilerdeki homojentisik asitten elde edilir. Bunların dördü tokoferol, diğer dördü ise tokotrienollerdir. Sıvı yağlar, yağlı tohumlar, buğday ve embriyosu ve koyu yeşil yapraklı sebzeler en zengin kaynaklardır.

Elementel diyetler (Elemental diets)

Besin ögelerinin basit formlarının karışımından oluşan, sindirim ve emilimi kolay posasız ticari diyetlerdir. 1950 li yıllarda  geliştirilmiş, 1975 te enteral beslenme için en iyi diyet türü olarak değerlendirilmiştir. Ancak bu diyetlerin bileşimindeki besin ögeleri gerçek anlamda elemental (en basit) formda bulunmayabilir. Bu nedenle elemental diyet sözcüğü yerine bugün özelliği belirlenmiş formüla diyetler (defined Formula diets) sözcüğü kullanılmaktadır.

Eliminasyon diyetleri (Elimination diets)

Besin alerjilerinin tanısına olanak sağlayan diyetlerdir. Tanı için objektif testler olmadığı durumlarda klinik hikayeye dayanarak alerji yaptığı düşünülen besin veya besinlerin yasaklanması yoluna gidilir. Bir veya birkaç besinin (süt,yumurta gibi) yasaklandığı basit eliminasyon diyeti, hipoallerjenik diyet gibi çeşitli tipleri vardır. Tanı sonrası tedavide de eliminasyon diyeti kullanılır.

Emilim (Absorption)

Sindirim ürünlerinin ince barsak mukozasından kan dolaşımına ve lenf sistemine geçme süreci.

Enerji (Energy)

İş yapabilme kapasitesi.Vücudumuza enerji besinlerle sağlanır. Enerjiye vücuttaki kasların aktivitesi, vücut sıcaklığının sağlanması ve korunması,metabolik olayların gerçekleşmesi için gereksinim duyulur.

Enerji dengesi (Energy balance)

Enerji alımı ile enerji harcaması arasındaki denge. Enerji alımı enerji harcamasını aştığı zaman vücutta fazla enerji depolanır ve vücutü ağırlığında artış görülür (pozitif enerji dengesi). Enerji alımı enerji harcamasından az olduğunda vücuttaki depolar kullanılır ve vücut ağırlığında azalma görülür. (negatif enerji dengesi).

Enerji gereksinimi (Energy requirement)

Normal bir yetişkinin enerji gereksinimi, dinlenme metabolizma hızına, fiziksel aktivite enerjisi ve besinlerin termik etkisi için harcanan enerji eklenerek bulunur. Besinlerin termik etkisi total enerji gereksiniminin % 5-10 nunu oluşturur. Pratikte bazı kişiler bu faktörü eklemeden enerji gereksinimini hesaplamaktadırlar. Enerji gereksinimi yaş, vücut kompozisyonu, vücut cüssesi, çevre sıcaklığı , iklim, gebelik, emziklilik durumu gibi faktörler nedeniyle bireyler arasında farklılık gösterir. Belirli patolojik  durumlarda (endokrin bozukluklar, ateş, enfeksiyonlar, yanık, travma gibi ) da enerji gereksinimi değişebilir.

Enteral beslenme (Enteral nutrition)

Besinlerin ağızdan veya tüple sindirim sistemine verilmesi. Enteral beslenme ürünleri ağızdan, nazogastrik tüple, gastrostomi tüpüyle veya iğne kateter jejunostomi ile verilebilir.

Eskimo diyeti (Eskimo diet)

Artirit tedavisinde kullanılmak üzere Kremer ve arkadaşları tarafından 1985 yılında gelşitirilen, yağ asitleri örüntüsü özel olarak düzenlenmiş  bir diyettir. Bu diyette doymuş yağ asitleri azaltılmış, eikosapentaenoik asit eklemesi yapılarak çoklu doymamış yağ asitleri arttırılmıştır.