Gastrit (Gastritis)

Midenin müköz tabakasının akut veya kronik iltihabı. Alerji, tahriş edici ögeler, hızlı yeme, fazla yeme ve aşırı baharatlı besinler gastrite neden olur.

Gastroenterit (Gastroenteritis)

Bakteri veya viral enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkan mide ve barsak iltihabı. Diyare, kusma, ateşli karın ağrısı gibi belirtilerle kendini gösterir.

Gıda kodeksi (Codex Alimentarius)

FAO ve WHO işbirliği ile oluşturulan komisyonun geliştirdiği uluslar arası besin standartları. Besinlerin bu şeklide bir standarda bağlanmasında amaç tüketici sağlığını korumak ve besin ticaretinde eşitliği sağlamaktır.

Glikoneojenez; (Gluconeogenesis)

Karbonhidrat olmayan kaynaklardan (gliserlo, laktat, glikojenik amino asitler gibi) glikoz ve glikojen yapılmasıdır. Bu olay karaciğer ve böbrekte gerçekleşir.

Glikoz (Glucose)

Üzüm şekeri veya kan şekeri olarak da bilinen 6 karbonlu bir monosakkarit. Fizyolojik yönden en önemli şekerdir. Beyin ve sinir dokularının esas enerji kaynağıdır. Serbest olarak bitkisel besinlerde besinlerde (özellikle meyveler, bazı kök sebzeler, bal, pekmez, tatlı mısır ve mısır şuruplarında ) bulunur.

Glikoz tolerans testi (Glucose tolerance test, GTT)

Oral glikoz tolerans testi olarak da bilinir. Vücudun glikoz yüklemesine tahammülünü ölçmek için kullanılan bir testtir. Bazı hastalıklarda glikoza tahammül azalır veya artar. Hastalığın tanısı için hastaya yükleme testi yapılır. Yükleme12 saat aç bırakılmış olan kişiye açlık glikoz düzeyi belirlendikten sonra kilosu başına 1 gram (toplam 50-100 g), çocuklarda kilo başına 1.75 g./kg, suda eritilmiş glikoz verilerek yapılır. İlk yarım saatte ve daha sonraki birinci, ikinci, üçüncü,dördüncü ve beşinci saatlerde kan alınarak glikoz  miktarı belirlenir ve glikoz tolerans eğrisi çizilir.

Glikozüri (Glycosuria)

İdrarda şeker bulunmasıdır.

Glisemik indeks (Glisemic index)

Yenildikten 2 saatsonra besinlerin gösterdikleri glikoz yanıtların, standart olarak alınan ekmeğin gösterdiği yanıta göre yüzde değeri. Genel olarak, glisemik indeksi düşük olan karbonhidratlı besinler mercimek, kuru fasulye, nohut gibi kuru baklagillerdir.

Gut (Gout)

Çoğunlukla erkeklerde görülen, kanda ürik asit düzeyinin yükselmesi ve pürin metabolizmasındaki bozuklukla  kendini gösteren hastalık. Akut gutta,eklemlerde,özellikle  ayak baş  parmağında şiddetli ağrı vardır. Eklemlerde şişme, kızarma ve gerginlik göze çarpar. Kronik gutta eklem, kıkırdak ve yumuşak dokularda sodyum ürat depolanması gözlenir.

Guvatr (Goiter)

İyot yetersizliğine bağlı olarak tiroid bezinin genişlemesi.