Haris-Benedict formülü (Haris-Benedict Formula)

Bazal metabolizma hızını saptamak üzere, 1919 yılında Haris ve Benedict tarafından geliştirilmiş bir formül. Ağırlık, boy uzunluğu ve yaş esas alınarak hesaplama yapılır.

Bazal metabolizma hızı (erkek) : 66.473 + 13.752 (Ağırlık, kg) + 5.003
(Boy, cm) – 6.755 (Yaş,yıl)

Bazal metabolizma hızı (kadın) : 66.096 + 9.563  (Ağırlık,  kg) + 4.676
(Boy, cm) – 4.676 (Yaş,yıl

Hastalığa özel diyet (Therapeutic Diets)

Kalp hastaları, şeker hastaları, ülser vb.hastalıklarda kullanılan diyetlerdir. Bu diyetlerin özellikleri hastalık adı ile ilgili harf bölümlerinde verilmiştir.

Hay diyeti (Hay diet)

Karbonhidrat ve proteinlerin aynı öğünde yenmemesi gerektiğini  savunan bir diyet türü. Yeterli karbonhidrat alınmadığında proteinler esas (yapım ve onarım) görevleri yerine enerji vermek amacıyla kullanılırlar. Bu nedenle bu diyet hiçbir bilimsel dayanağı olmayan yanlış bir uygulamayı savunmaktadır.

Hemisellüloz (Hemicellulose)

Sindirim enzimleri tarafından parçalanamayan  posa türü karbonhidratlardan biri.

Hemoglobin (Hemoglobin, Hb)

Kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) oksijen taşıyan pigmenti.

Hemoroid (Hemorrhoid)

Anüs  çevresindeki venlerin genişleyerek küçük uzantılar yapması. Bu uzantılar anüs içinde  olduğu gibi dışına da çıkabilir. Halk arasında basur denir. Gebelik, kabızlık, siroz ve uzun süre ağızdan  ya da anal yoldan laksatif ilaçların kullanılmasına bağlı olarak gelişebilir. Dışkılama  sırasında kanayabilir. Tedavi edilmezse kansere dönüşme riski vardır. Diyet tedavisi: Diyet, tedaviden çok hastayı rahatlatmak için kullanılır. Dışkıyı yumuşak tutmak ve irritasyonu önlemek için günde 8-10 bardak su içilmesi önerilir. Ağır vakalarda ameliyat gerekebilir.

Hepatit (Hepaytitis)

Karaciğer iltihabı. Diyet tedavisi: Yüksek kalorili, yüksek karbonhidratlı bir diyet önerilir. Diyetin amacı karaciğer dokusunun yenilenmesine yardımcı olmak, karaciğeri dinlendirmek, nitrojen dengesinin korunmasına yardımcı olmak ve glikojen depolarını dolu tutmaktır. Hastalığın akut fazında tam sıvı bir diyet verliir. Daha sonra yumuşak ve normal diyetlere geçilir. Besinlerin az miktarlarda, 6-8 öğünde verilmesi daha yararlı  olmaktadır. Virüslerin neden olduğu hepatitlerin 2 tipi vardır: Hepatit A ve Hepatit B.

Hiperemez (Hyperemesis)

Aşırı kusma. Beslenme bozukluğuna yol açabilen ciddi kusma sendromudur.

Hiperglisemi (Hyperglycemia)

Kan glikoz düzeyini normal sınırların üzerinde olması.

Hiperplazi (Hyperplasia)

Herhangi bir dokunun veya organın hücre sayısındaki artış nedeniyle büyümesi. Bu terim beslenmede özellikle yağ dokusu ve şiymanlıkla ilgili olarak kullanılır. Şişmanlığın bazı türleri hiperplaziktir. Bu tür kişileri zayıflatmak oldukça zordur. Diyet sonrasında kişi kolaylıkla yeniden kilo alır. Adipoz dokuda hiperplazi özellikle bebeklik ve adolesan çağında ortaya çıkabilir. Yine yetişkinlikte hücrelerin yağ içeriği artarak limit düzeye vardığında da hipertrofiyi takiben hiperplazi oluşabildiği bildirilmektedir.

  • 1
  • 2