Jejunum (Jejunum)

İnce barsağın duodenum ile ileum arasında kalan bölümü. Yaklaşık 25 metre uzunluktadır.

Jinoid yağ depolanması (Gynoid fat deposition)

Vücuttaki yağın büyük kısmının kalçalar ve bacakların üst kısımlarında toplanmasıdır. “Armut şeklinde” (pear shaped) bir vücut tipi oluşturur. Kadınlarda bu tip yağ dağılımı daha çok görülür. Bu yağ depolarının, gebelik ve emziklilikte artan gereksinime karşı bir depo niteliği taşıdığı bildirilmektedir. Jinoid tip şişmanlarda, glikoz toleransının, aynı ağırlıktaki android tip şişmanlarla karşılaştırıldığında etkilenmediği gösterilmiştir.

Jüvenil obezite (Juvenil obesity)

Çocukluk çağında gelişen şişmanlık. Fazla yağ depolanması ile karakterizedir. Bu çocuklarda aynı zamanda adipoz hücre sayısı da fazladır.