Ülser (Ulcer)

Bir bölgenin aşınması durumu. Aşınma mide sıvısını yaptığı tahribata bağlı olarak gastrointestinal kanalın herhangi bir bölgesinde olursa buna peptik ülser denir. Aşınma özefagusta olduğunda özefagus ülseri, midede olduğunda gastrik ülser, duedonumda olduğunda düodenla ülser adını alır. Peptik ülserin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, hiperasidite, düşük hücresel  direnç, müküsün yetersiz salgılanması, lokal bir yaralanma veya sinirsel ve duygusal faktörler etkili olmaktadır. En önemli belirte epigastrik ağrıdır. Ağrı yemeklerden önce ise ülserin duedomunda, yemeklerden sonra ise, midede olduğu düşünülür.

Ülseratif kolit (Ulcerative collitis)

Kalın barsak mukozasının kronik iltihabı ve ülserleşmesidir. Barsak kasları tahrip olmuşsa megakolon görülebilir. Ülseratif  kolitli hastalar genelde husursuz, ruhsan yönden dengesiz ve depresiftir. Hastalığın ortaya çıkışında genetiğin rol oynadığı ileri sürülmektedir. Belirtileri ishal, karında kramplar, anemi ve zayıflamadır. Akut nöbetlerde, özellikle malnütrüsyonlu hastalarda operasyon öncesi total parenteral beslenme yarar sağlar. Hastanın iyileşme durumuna göre yavaş yavaş ağızdan beslenmeye geçilir. Diyetin kalori ve protein yönünden yüksek olması gerekir. Daha iyi bir  yağ sindirimi için orta zincirli trigliserid kullanılması tercih edilir. Krom, bakır, selenyum ve çinko gibi minerallerin eklenmesi önerilmektedir.

Ürik asit (Uric acid)

Pürin metabolizmasının son ürünüdür. Ürik asit idrarla hem serbest hem de sodyum ürat, potasyum ürat, amonyum ürat olarak atılır. Besinlerle alınan pürinden yapıldığı gibi vücutta nükleik asitlerin parçalanması ile ortaya çıkan pürinden de yapılır. Ürik asit gut hastalığında yükselir.