Vegan (Vegan)

Tamamen bitkisel kaynaklı besinleri tüketen kimse.

Vejeteryan (Vegeterian)

Bitkisel besinleri tüketen, hayvansal besinleri sınırlı miktarda veya hiç tüketmeyen kişi. Besin tercihlerine göre çeşitli sınıflara ayrılır: 1) Tam vejeteryan (pure vegeterian) veya vegan: Yalnız bitkisel besinleri yiyen. Bitkisel besinler arasında özellikle tercih ettiği bir grup yoktur, hepsini yer. 2) Früviteryan (Fruitarian): Bitkisel besinler arasında sadece taze ve kurutulmuş meyveleri, yağlı tohumları bol miktarda yiyen ve bazen de zeytin yağını tüketen. 3) Laktovejeteryan (Lactovegetarian): Bitkisel besinlerle birlikte hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve ürünlerini de tüketen. 4) Ovovejeteryan (Ovovegetarian): Bitkisel besinlerle birlikte hayvansal kaynaklı besinlerden yumurtayı da tüketen. 5) Laktoovovejeteryan (Lactoovovegetarian): Bitkisel besinlerle birlikte hayvansal kaynaklı besinlerden süt ve ürünlerini ve yumurtayı da tüketen. 6) Peskovejeteryan (Pescoegetaian): Bitkisel besinler yanında hayvansal olarak yalnızca balığı tüketen. 7) Pollovejeteryan (Pollovegetairan): Bitkisel besinlere ek olarak kümes hayvanları tüketen. Bunlar yanında yalnız kırmızı eti yemeyen (Red meat abstainer) onun dışında tüm bitkisel ve hayvansal besinleri tüketen ve kendilerini vejeteryan kabul eden gruplar da bulunmaktadır.

Vitaminler (Vitamins)

Besinlerde çok az miktarda bulunan,  normal beslenme için özel görevleri olan, organik bileşikler için kullanılan genel terim. Bugüne kadar 13 vitamin tanımlanmıştır. Bunlardan 4ü yağda eriyenler (A,D,E,K) 9 u suda eriyenlerdir. (askorbik asit, tiamin, riboflavin, niaisin, pridoksin, kobalamin, pantotenik asit, folik asit ve biyotin). Vitaminlerin genel özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. Yağda eriyenler: 1) Yağda ve yağ çözücülerinde erirler, 2)Diyetle her gün alınmaları gerekli değildir, 3) Ön maddaleri (provitamin) vardır, 4) Günlük dozun üzerinde alındıklarında vücuttan atılmazlar, depolanırlar, 5) Yetmezlik belirtilerini ortaya  çıkması çok yavaş olur. Suda eriyenler: 1) Suda erirler, 2) Diyetle her gün alınmaları gerekir, 3) Ön maddeleri (provitamin) yoktur, 4) Günlük dozun üzerinde alındıklarında fazlası idrarla atılır, 5) Yetmezlik belirtilerinin ortaya çıkışı daha hızlı olur.

Vücut Bileşimi (Body composition)

İnsan vücudunun bileşenleri metabolik yönden aktif veya inaktif olan iki bölümden oluşur. 1. Yağsız vücut kütlesi (Fat free mass-Lean body mass-FFM). 2) Depo yağı (Fatt mass-FM). FFM tüm hücre ve dokuların depo yağı dışında kalan, proteinden zengin bölümü, hücre dışı ve hücre içi sıvıları, mineral kütlesini ve vücudun elzem lipidlerini içerir. FFM metabolik yönden aktif, depo yağı ise inaktiftir. Kadınlarda total FFM, vücut ağırlığının % 85 ini, erkeklerde ise % 88 ini oluşturur. Ancak kadınlarda aktif FFM oranı erkeklere oranla oldukça düşüktür. Kasların ve kemiklerin ağırlıkları erkeklerde bu oranın üçte ikisi iken, kadınlarda yarısı kadardır. Bazal metabolizma hızı FFM nin metabolik aktivitesi sonucu oluşur. Bu nedenle FFM, enerji ve besin ögeleri gereksiniminin belirlenmesine temel teşkil eder. Kadınların vücudunda aktif FFM bölümü daha az olduğundan bazal metabolizma hızı erkeklerden daha düşüktür. Erkeklerde vücut ağırlığının % 12-15 ini, kadınlarda ise % 20-27 sini total vücut yağı oluşturur.<

Vücut Suyu (Body water)

Su vücutta 2 bölümde bulunur. Birincisi hücre içinde (intrasellüler) ikincisi hücre dışındadır (ekstrasellüler). Hücre dışındaki su kan damarlarında (intravasküler su ) veya damarsal yapı ile hücreler arası bölümde (intersitisyel) bulunur.